AVG Privacy wetgeving 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dankzij deze wet krijgt u meer grip op welke informatie u met ons deelt en wordt het gemakkelijker om te zien met wie wij die informatie delen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig

Persoonsgegevens
Voor McKili is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de offerteaanvragers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt McKili volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
McKili Catering
Zandloper 17
1731 LM Winkel
K.V.K- nummer 64122069

McKili doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.
Doeleinden van de verwerking
McKili verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de offerteaanvrager:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Locatiegegevens.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
  1. Om de offerteaanvrager nieuwsbrieven te kunnen versturen;
  2. Het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;
  3. Het verbeteren van de dienstverlening van McKili
  4. Om contact met de offerteaanvrager op te kunnen nemen.

Bewaartermijnen
McKili bewaart uw persoonsgegevens zolang mogelijk, om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer McKili hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.
Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals McKili hen voorschrijft. McKili verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Versturen van digitale nieuwsbrieven
De persoonsgegevens van de offerteaanvrager worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Dan kunt u u uitschrijven aan de hand van de link in de e-mail.

Klachten en/of opmerkingen
Wilt u dat wij u gegevens eerder verwijderen of heeft u opmerkingen,
laat het ons weten en wij verwerken het in onze systemen.